Plzeň a uklízení

Plzeň je známé město především pro svůj kulturní odkaz. Vaří se zde pivo a ještě před lety tu stála velká fabrika na výrobu automobilů značky Škoda. Zkusme se však podívat do trochu hlubší historie města Plzeň. První zmínky o tomto městě totiž pocházejí již z roku devět set sedmdesát šest, kdy u tohoto přemyslovského hradiště porazil kníže Boleslav I. německé vojsko Oty II. Postupem času vyrostlo v podhradí městské sídlo s řadou kostelů a živým obchodním ruchem. V roce 1295 však kníže Václav přenesl město pod názvem Nová Plzeň jako důležitou obchodní křižovatku západních Čech. Město bylo frekventované, zejména když se putovalo z Prahy do Bavorska. Díky této výhodné poloze města se Plzeň brzy stala třetím největším a nejdůležitějším městem v Českých zemích, a to hned po Praze a po Kutné hoře. V této slavné době byl vystavěn kostel svatého Bartoloměje, který leží uprostřed náměstí a je velmi významnou historickou památkou. v době husitských válek se Plzeň stala hlavní baštou katolické strany. Plzeň byla třikrát neúspěšně obléhána, a to Janem Žižkou z Trocnova a poté hned dvakrát Prokopem Holým. Jiřík z Poděbrad, který v té době vládnul, však Plzeň bezpečně ochránil. Dost bylo však minulosti. Díky významným událostem, které e v Plzni uskutečnily, se stala Plzeň hojně navštěvovaným městem. A tak není divu, že se v Plzni tolik dbá na pořádek veřejných prostranství. V Plzni se tedy uklízí velmi často a důkladně a čištění různých budov od různých nečistot taky není v Plzni výjimečné. Dokonce se slova úklid Plzeň stala velmi frekventovaná mezi obyvateli Plzně. Zkusme se tedy zamyslet sami nad sebou, ať už jsme z Plzně nebo ne a zkusit se více starat o naše památky a zajímavá místa a ne je znečišťovat odpadky. Úklidové služby totiž nejsou zadarmo a možná kdyby do nich nemusela Plzeň tolik investovat, bychom se dočkali jiných hezčích věcí, které by mohlo město Plzeň vybudovat.